Evropská snídaně

Poznejte své sousedy a potkejte své staré známé během sousedské snídaně! V rámci oslav dvacátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie vás 1. května od 10:00 srdečně zveme na […]

Kapky na kameni

Znáte Annu Šabatovou? Víte, čím se do historie medicíny zapsala Gerti Cori nebo jak se jmenovala novinářka, do níž se bláznivě zamiloval chřadnoucí Franz Kafka? Odpovědi na tyto a mnohé […]

Pro školy: MAP IV

blank

Zapojili jsme se do projektu MAP IV na území ORP Litomyšl. A co že se to pod tajemnou zkratkou MAP vlastně skrývá? Super program pro školy prostřednictvím projektových dnů a […]

Kousek světa Václava Macháně

blank

“Obraz vzniká tichým pozorováním krajiny, vciťováním se, až dojde k jakémusi dialogu. Teprve potom je čas myslet na obraz.” (Václav Macháň) V prosinci minulého roku jsme v galerii pokřtili novou […]

Co nás baví? … LESIKON

blank

Martina Zuzaňáková Lesikon (z německého slova „lesen“ = číst) je německy psaná encyklopedie, kterou v roce 2010 sestavila grafička Juli Gudehus pod názvem Das Lesikon der visuellen Kommunikation. Kniha na třech […]

10 důvodů, proč bychom měli znát Marinu Abramović

blank

Martina Zuzaňáková Ačkoliv je umělecká forma performance v našem prostředí vnímána spíše okrajově, v zahraničí je poměrně rozšířená, a to hlavně díky osobě umělkyně Mariny Abramović. Původem srbská umělkyně je považována za […]

LAMte si hlavu v architektonickém manuálu!

blank

Nedávno jsme v Litomyšlském architektonickém manuálu (LAM) dokončili novou sekci – EDU. Můžete si v ní stáhnout pracovní listy a přiučit se základům fotografování architektury, pokusit se navrhnout své město […]

Litomyšlský architektonický manuál

blank

Litomyšlský architektonický manuál (LAM) je odborně-popularizační česko-anglická databáze 143 nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb i úprav veřejných prostranství, které byly v Litomyšli nebo jejím blízkém okolí realizovány od roku 1900 do současnosti. Vybrané objekty jsou […]

O FENOMÉNU ČESKÉ BOTANICKÉ ILUSTRACE 20. STOLETÍ

blank

  Rostlina, okouzlující rozličným tvaroslovím a barevným půvabem svých květů, odjakživa sloužila jako předmět vhodný k výtvarnému ztvárňování. Jak se rozvíjelo poznání o užitečnosti a léčivých účincích jednotlivých rostlin, vzrůstala potřeba […]