Městská galerie Litomyšl
Smetanovo nám. 110
dům U Rytířů
570 01 Litomyšl

T: + 420 461 614 765
+420 727 940 905 (víkend)

E: galerie@litomysl.cz
FB: Městská galerie Litomyšl

IČ: 00371718 (nejsme plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 3451042/0300
IBAN: CZ170300 0000 0000 03451042
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové (spisová značka: Pr 1172)
Datová schránka: jcbc9px

Mgr. Martina Zuzaňáková
ředitelka, manažerka projektu Smetanova výtvarná Litomyšl
+420 602 332 354
zuzanakova@galerie.litomysl.cz

Mgr. Jana Kosková
kurátorka

+420 733 680 951
koskova@galerie.litomysl.cz

blank

Bc. Lenka Rothscheinová
ekonomka

+420 737 633 150
rothscheinova@galerie.litomysl.cz

blank

Bc. Tereza Kejvalová
asistentka galerie

+420 725 957 227
kejvalova@galerie.litomysl.cz

blank

Bc. Václav Novák
galerijní pedagog

+420 720 972 258
novak@galerie.litomysl.cz

blank

Stanislav Vosyka
kurátor sbírkového fondu

+420 601 583 350
vosyka@galerie.litomysl.cz

blank

Renata Melšová
úklid

+420 727 940 905
galerie@galerie.litomysl.cz

blank

Carla Schülke
dobrovolnice ASF v ČR

schuelke@galerie.litomysl.cz

Dům U Rytířů

Městská galerie Litomyšl sídlí ve starobylém domě U Rytiřů, jenž patří mezi nejstarší a nejhodnotnější domy města. Díky své zachovalé původní výzdobě fasády a části interiéru se dům řadí mezi skvosty renesanční městské architektury v Čechách.

Městská obrazárna

Městská obrazárna je momentálně z důvodu rekonstrukce zámku uzavřena. O její historii, která je neodmyslitelně spojená s existencí městské galerie, si můžete něco přečíst v následujícím textu. Městská galerie má za sebou bezmála stoletou historii, během níž několikrát změnila svého zřizovatele i své sídlo. Městská obrazárna umístěná na zámku byla její první výstavní síní.

Návštěva

Organizace

MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL

Hlavní účel a předmět naší činnosti vyplývá ze Zřizovací listiny:

„… V souladu se zák. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy Městská galerie Litomyšl na odborném základě vytváří, spravuje, zpracovává, ošetřuje, ochraňuje a bezpečně uchovává sbírky hmotných dokladů k dějinám společnosti a kultury, zejména výtvarných děl, a další dokumentaci jako prameny poznání. Tvorbou expozic, výstav, publikováním a pořádáním přednášek a programů seznamuje veřejnost s výtvarným uměním současným i minulým, a s poznatky získanými odbornou činností…“ (čl. 2 Zřizovací listiny galerie)

Plné znění Zřizovací listiny

Logo MGL ke stažení