Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie Litomyšl, se skládá z několika fondů, které mají odlišný způsob vzniku a tedy i odlišnou skladbu. Zaměřuje se především na práce umělců litomyšlského regionu, ale i na sbírkové předměty, které mají nadregionální charakter. Věnuje se dílům z časového období 19. století až do současnosti.

Základ sbírky tvoří díla litomyšlských rodáků a umělců žijící určitou dobu v Litomyšli či jejím okolí. Příkladem mohou být díla Julia Mařáka a jeho žáků, dále pak díla Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského, Josefa Voleského, Josefa Matičky, Olbrama Zoubka apod. Sbírka obsahuje také díla výrazných osobností českého výtvarného světa – Josefa Čapka, Emila Filly, Otakara Kubína, Františka Tichého a dalších.

Historie sbírky

Historicky se sbírka skládá z fondu předválečné Městské obrazárny založené v roce 1925. Její vývoj se prakticky uzavřel na počátku 60. let minulého století.

V letech 1977 a 1986 přibyla skupina obrazů z odkazu malíře Josefa Matičky a jeho ženy Anny, která obsahuje jednak soubor prací tohoto umělce, jednak obrazy malířů 1. poloviny 20. století. Mezi nimi vynikají díla významných českých kubistických malířů.

K těmto dvěma fondům, které vznikaly zcela odděleně, náleží skupina obrazů i dalších artefaktů, které do svých sbírek postupně od roku 1960 do roku 2004 získálo litomyšlské muzeum. Po roce 2004 tento fond výtvarného umění rozšířila následně vzniklá Městská galerie Litomyšl.

Všechny výše zminěné fondy jsou zařazeny dle zákona do CES MKČR. Pouze poslední „fond“, který Městská galerie Litomyšl spravuje – Fond města v CES MKČR zařazen není.

Osobnosti

Julius Mařák
(1832-1899)
zakladatel moderní české krajinomalby

blank

Josef Matička
(1893-1976)
mecenáš litomyšlské galerie

blank

Max Švabinský
(1873-1962)
výrazný představitel symbolismu a vynikající portrétista

blank

Milada Marešová
(1901-1987)
malířka zaměřená na téma života lidí ve městě

blank

Linka Procházková
(1884-1960)
malířka, jediná žena účastnící se druhé výstavy skupiny Osma

blank

Emil Filla
(1882-1953)
průkopník expresionismu a kubismu v Čechách