Litomyšlský architektonický manuál

Litomyšlský architektonický manuál (LAM) je odborně-popularizační česko-anglická databáze 143 nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb i úprav veřejných prostranství, které byly v Litomyšli nebo jejím blízkém okolí realizovány od roku 1900 do současnosti.

Vybrané objekty jsou v současné době navázány na trasy sedmi stezek a šestnácti výletů, které za pomoci interaktivní mapy provázejí zájemce historickým jádrem, přilehlými čtvrtěmi i blízkými obcemi a které lze absolvovat i na základě typologického, časového a autorského „klíče“, tedy formou tematických procházek.

Základ databáze tvoří texty, které popisují nejen význam a architektonické či umělecké pojetí vybraných objektů, ale informují také o jejich historii a okolnostech vzniku. Zároveň zprostředkovávají životní osudy a tvorbu jejich tvůrců – architektů, architektonických ateliérů či výtvarných umělců – a v neposlední řadě také ukazují, jak se napříč bezmála dvanácti desetiletími proměňoval přístup k moderním architektonickým vstupům do tkáně historického města a k restaurování význačných zdejších památek.

Jednotlivé medailony doprovází audionahrávky a fotografická a plánová dokumentace. Ve veřejném prostoru jsou objekty LAMu zvýrazněny prostřednictvím kulatých kovových značek.

Projekt realizovala v letech 2017 – 2021 Městská galerie Litomyšl díky laskavé finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a města Litomyšl.

Vstoupit do databáze LAM