Co nás baví? … LESIKON

Martina Zuzaňáková

Lesikon (z německého slova „lesen“ = číst) je německy psaná encyklopedie, kterou v roce 2010 sestavila grafička Juli Gudehus pod názvem Das Lesikon der visuellen Kommunikation. Kniha na třech tisících stranách nabízí originální a vtipnou variantu lexikonu, přičemž zpracovává výhradně pojmy ze světa typografie, designu a reklamy.

Juli Gudehusova na encyklopedii pracovala společně s 627 autory bezmála devět let a výsledkem je 9704 zpracovaných hesel, která nejsou řazena abecedně, ale do skupin podle významu. Kniha je jedinečná hlavně širokým záběrem. Její součástí jsou jak pojmy odkazující do světa znaků, tisku, reprodukce, reklamy tak k symbolům z těchto kategorií. V Lesikonu zkrátka nalezneme pojmy používané současnými grafiky či animátory stejně jako historické souvislosti vázající se k tématu – například informaci o tom, že první tištěný jídelní lístek byl vytištěn pro vídeňskou restauraci „Zum roten Apfel“ již v roce 1784.

V době kralování Wikipedie je Lesikon udivujícím zjevem a jistým způsobem zachraňuje medium tištěné knihy. Na rozdíl od klasických lexikonů se v něm dá donekonečna listovat, dělat si výpisky a zkoumat navržené sekundární zdroje nebo literaturu.

Gudehus, Juli: Das Lesikon der visuellen Kommunikation. Nakladatelství Hermann Schmidt, Mainz 2010. 3000 stran.

Ukázka na: https://www.fontblog.de/wp-content/uploads/2010/Lesikonprobe.pdf

Více informací na: http://www.lesikon.net/

http://www.lesikon.net/

http://www.lesikon.net/