V roce 2019 převzala Městská galerie Litomyšl pořadatelství festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl, který je doprovodnou aktivitou Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Městská galerie zodpovídá za organizaci ústřední výstavy SVL a zajišťuje projekt, do něhož se zapojují různé kulturní subjekty sídlící ve městě společnou propagací.

Přípravy XX. Ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle jsou v plném proudu. Festival proběhne od 6. 6. do 31. 8. 2024. Kompletní program výstav bude dostupný od 20. 4. 2024 na www.vytvarnalitomysl.cz.