Vincenc Beneš, 1883–1979
Zátiší s vínem, kolem 1930

Olej na plátně

Vincenc Beneš patřil k zakladatelské generaci českého moderního umění, která reflektovala nové umělecké směry přicházející z Francie – fauvismus a kubismus. Obraz Zátiší s vínem je ukázkou umělcova celoživotního zájmu o francouzskou moderní malbu. Zátiší, jež spolu s krajinnými výjevy patřila k jeho oblíbeným motivům, dokázal v sebejistém malířském projevu neočekávaně variovat a nacházet nekonečné možnosti jejich barevných i tvarových možností. Výjev zachycuje malířův ateliér se zářivou pestrostí, která se v tvorbě umělce projevovala téměř od počátku jeho umělecké dráhy a provázela ho po celý život.