Václav Špála, 1885–1946
Ležící akt, 1912

Olej na plátně

Václav Špála patřil k nejplodnějším malířům české moderny dvacátého století, přesto vytvářel unikátní a nenapodobitelné obrazy na pomezí fauvismu, kubismu a abstrakce. Dílo Ležící akt spadá do umělcova prekubistického období, kdy si osvojoval tvarosloví kubismu ve vztahu k prostoru a tvaru. Na rozdíl od Špálovy předchozí tvorby postrádá malba expresivní nádech. Působí klidně, jeho pevnou kompoziční stavbu podtrhuje zvolený barevný rejstřík, v němž dominují dosud předmětně zacílené barvy – červená, modrá a zelená.