Václav Špála, 1885–1946
Kytice, 1931

Olej na plátně

Ve dvacátých letech 20. století skončila v tvorbě Václava Špály etapa ovlivněná kubismem. Malíř poté začal malovat především krajiny, zátiší a kytice, v nichž převažoval jeden barevný tón. Vystavené dílo je ukázkou Špálova velmi oblíbeného motivu květinového zátiší, ve kterém se ustálil autorův malířský rukopis, a jeho tvorba byla neodmyslitelně spjata s charakteristickou barevnou paletou v čele s královskou modří. Tu malíř uplatňoval především v komponování pozadí, neboť dávala vyniknout pestrobarevným tónům květin (na vystaveném obraze červeným vlčím mákům a žlutým třapatkám zářivým). Tvorba květinových zátiší měla na umělce uklidňující vliv. Když se dějiny nachylovaly ke druhé světové válce, motiv květin u něj sílil jakožto inklinace k životu.