Rudolf Vejrych, 1882–1939
Akt s kyticí, 1934

Olej na plátně

Rudolfa Vejrycha v raném uměleckém období silně zaujal francouzský impresionismus, s jehož projevy se seznámil během pobytu v Paříži roku 1907. Přelomová pro něj však byla až třicátá léta, kdy se po vzoru malíře Henriho Matisse začal orientovat na barvu jako na určující výrazový prostředek své výtvarné řeči. Právě z tohoto „barevného“ období pochází obraz Akt s kyticí. Malíř zde zobrazil mladou nahou ženu s kaštanovými vlasy, která pózuje na křesle, překrytém květovanou látkou. Barevná škála kompozice využívá působivého komplementárního vztahu odstínů červené a zelené. Krása a svoboda vtělené do figury dívky vytvářejí radostnou symbiózu s dalšími zobrazenými symboly života – květy mečíků, aster a žlutými jablky.