Bouda, 1962

Olej na plátně

Malíř Kamil Lhoták byl jedním ze zakládajících členů umělecké Skupiny 42, která se od svého založení v roce 1942 programově zajímala o život ve městě, o městskou krajinu, respektive o městskou periferii. Její aktivity přetrvaly až do padesátých a šedesátých let. Město vnímala jako svět, v němž žije moderní společnost, a tudíž jako zásadního činitele v procesu utváření, formování a konečně také deformování člověka. Vizualitu výtvarného vyjadřování skupiny určovalo hledání krásy v obyčejných, zdánlivě neestetických motivech v podobě dopravních prostředků a továrních komínů. Vystavený obraz zmíněné estetické parametry beze zbytku splňuje. Jde o syrový záznam boudy zredukovaný na základní geometrické obrazce, do kterého však autor prostřednictvím měkké rozostřené malby vložil zvláštní snivost a poetiku.