Josef Váchal, 1884–1969
Satyr a nymfa, kolem 1930

Olej na plátně

 

Tvorbu Josefa Váchala, která vedle malířství zahrnovala také grafiku, ilustraci, sochařství, řezbářství a literaturu, ovlivnily expresionismus, symbolismus a secese. Váchal však bývá vnímán jako umělecký solitér, jeho dílo není možné přesně kategorizovat. V rámci svého uměleckého působení našel zálibu mimo jiné také v přírodních motivech. Jeho výtvarný vztah k přírodě ale nebyl racionální, nešlo mu o realistickou nápodobu. Spíše se zajímal o jakési vnitřní síly přírody, vnímal ji jako na lidstvu nezávislou entitu s vlastní historií a mýty, jako útočiště nadpřirozených fantaskních bytostí. Obraz Satyr a nymfa představuje svérázný dvojportrét titulních bytostí, který Váchal zasadil do lesní scenérie, jíž dominuje strom s rozvětvenou korunou a silným kmenem.