Josef Čapek, 1887-1945
Hlava s cylindrem, nedatováno (asi 1915)

Olej na plátně

Nevelká malba zachycující muže v klobouku spadá svým formálním pojetím do období, ve kterém se malíř vyrovnával s kubismem, s nímž se seznámil během svého pobytu ve Francii (1910–1911). V Čapkových prvních kubistických plátnech je patrná závislost na příkladu Pabla Picassa a Georgese Braqua. Záhy však rozvíjel svoji vlastní, velmi osobitou reakci na původní kubistické podněty. Hlava s cylindrem patří do série expresivních olejomaleb hlav, které Čapek vytvořil během prvních válečných let, kdy jej malování zachraňovalo před propadem do beznaděje. Jednoduchými výtvarnými prostředky v podobě elementárních barevných ploch ohraničených černou linií se v nich autor snažil o zachycení maximálně intenzivního výrazu.