Jan Zrzavý, 1890–1977
Radniční schody, 1915

Olej na plátně

 

Obraz Radniční schody se vedle zátiší Emila Filly řadí k nejcennějším dílům, která roku 1977 na přání svého manžela Josefa Matičky věnovala Anna Matičková městu Litomyšl. Kořeny nezaměnitelného malířského projevu Jana Zrzavého lze nalézt v realitě, jejíž vizualitu však autor transformoval na základě niterného stavu. Během třicátých let si vybudoval svébytný výtvarný jazyk, založený právě na tomto poetickém přetváření skutečnosti, kterou redukoval na systém základních figurativních znaků. Námětem Radničních schodů je existující městská scenérie, konkrétně rozhraní Hradčan a Malé Strany. Výjev zachycující tichou melancholii městské architektury se stylizovanými sochami může svou atmosférou připomenout záhadné, tíseň vzbuzující pohledy na opuštěná italská náměstí malíře Giorgia de Chirica.