Jan Zrzavý, 1890–1977
Zákoutí v Bretani, 1935

Olej na plátně

 

Oblíbenou destinací Jana Zrzavého, kterou vnímal jako studnici malířské inspirace, byla Bretaň. Poprvé ji navštívil roku 1925, a právě tehdy u něj dochází k přelomovému námětovému obratu směrem ke krajině. Bretaň ho upoutala svým klidem a tichem, což byly atributy blízké jeho uměleckému naturelu, a tak zde opakovaně pobýval téměř celá třicátá léta. V rámci bretaňského období se v jeho tvorbě etablovala krajinomalba jako plnohodnotné téma, a právě tehdy se také započal postupně obracet k realitě. Zákoutí v Bretani zachycuje kamenný dům se dvěma štíty, cihlovou zeď, stoh slámy a strom – vše je redukováno na elementární, avšak výmluvné tvary. Kompozice se vyznačuje umírněnou barevností a jemnou štětcovou malbou, doplněnou o kresebnou obrysovou linii.