Tajemný kabinet profesora Beneše

Nekonečnou variabilitu přírody, jedinečnost lidského těla, tělesnou intimitu, různorodost organické formy, ostych či zvrácenost, krásu a řád. To vše evokuje nová výstava v domě U Rytířů nazvaná Tajemný kabinet profesora Beneše, která byla převzata z pražského Musea Montanelli. Kurátorka výstavy Dadja Altenburg-Kohl nabízí jejím prostřednictvím naprosto neotřelý smyslový zážitek, jehož cílem je „uvědomit si naši společnou lidskou touhu po splynutí nejen s přírodou, ale i se vším nás přesahujícím, možná s vesmírem, který člověka zákonitě převyšuje“.

Prostřednictvím maleb, objektů, videí, asambláží a nekonečných řad skleněných boxů s nejrůznějšími exempláři hmyzu máme na výstavě možnost zkoumat a pochopit dva spřízněné sběratelské světy. Svět Dadji Altenburg-Kohl, úspěšné lékařky a sběratelky současného umění, a svět předního českého neurochirurga a vášnivého entomologa profesora Vladimíra Beneše.

Na výstavě působí prezentované exponáty na první pohled neslučitelným dojmem. Ten je však pouze zdánlivý, neboť při bližším studiu dospěje divák k poznání hlubších souvislostí. Vždyť právě příroda, její neomezená proměnlivost, její prapůvodní křehkost a současně její živelný destruktivní potenciál je dodnes jedním z hlavních inspiračních východisek umělecké tvorby.

Dadja Altenburg-Kohl je česká lékařka a podnikatelka, jež žila a pracovala v 70. až 90. letech 20. století v Německu. Je filantropkou, sběratelkou a mecenáškou umění. Po svém návratu do České republiky založila v Praze roku 2003 Galerii Montanelli, na jejíž šestiletou výstavní činnost navázalo Museum Montanelli, jedno z mála soukromých muzeí současného umění v Česku.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. je významný český neurochirung. V letech 1997–2020 působil jako přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze a 1. LF UK. Od roku 2017 je přednostou Ústavu klinických neurooborů ÚVN. Sbírání brouků se věnuje od dětství. Jeho sbírka dnes obsahuje přibližně 25 000 exemplářů, první pochází z roku 1962. Brouky chytal v mnoha zemích, z jeho sběrů je popsáno zhruba 20 nových druhů. Je spoluautorem jedné entomologické vědecké práce, která popisuje nově objeveného střevlíka z Číny.

Výstava Tajemný kabinet profesora Beneše potrvá od 28. 10. 2023 do 18. 2. 2024.
Místo konání: Dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, Litomyšl.

Profesor Vladimír Beneš vypráví o svojí entomologické sbírce na vlnách Českého rozhlasu.