František Tichý, 1896–1961
Paříž s Eiffelovou věží, 1934

Olej na plátně

František Tichý patří k důležitým autorům, kteří formovali podobu české avantgardy dvacátých a třicátých let. Plátno Paříž s Eiffelovou věží namaloval přímo na objednávku tehdejšího vedení litomyšlské obrazárny v čele s učitelem Václavem Drbohlavem, které od malíře zakoupilo tento obraz za tisíc korun. Obraz vznikl v Paříži, kde umělec působil mezi lety 1931 až 1935. Z pařížského období, v jehož rámci se Tichý kromě malování tamních předměstí hojně věnoval například námětům z cirkusů a býčích zápasů, pochází jeho nejkvalitnější práce. Po výtvarné stránce je Paříž s Eiffelovou věží příkladem malířova senzuálního zacházení s barvou a jemnou linií, která posiluje kresebný ráz díla. V odborné literatuře bývá uváděno také pod názvem Pařížské střechy