Emil Filla, 1882–1953

Dvě sklenice a láhev vína, 1914

Olej na plátně

Malířské dílo Emila Filly představuje bezesporu vrchol českého modernistického malířství. Podobně jako mnoho jeho současníků, byl rovněž Filla ovlivněn v mnoha ohledech přelomovým kubismem, výtvarným směrem, jenž nadobro upustil od snahy zachycovat na plátně realitu pomocí odstupňované perspektivy. Obraz Dvě sklenice a láhev vína namaloval Filla během svého tzv. holandského období zcela dle zásad analytického kubismu. Umělec rozbil tradiční perspektivní znázornění prostoru a strukturoval povrch obrazu do ploch, hranatých úlomků či otevřených půlkruhů. Pouze s námahou a za pomoci asociace se nám daří rozeznat zobrazovaný motiv. Barevná paleta, v níž převažují hnědé a šedé tóny, je velmi jemná.