LAMte si hlavu v architektonickém manuálu!

Nedávno jsme v Litomyšlském architektonickém manuálu (LAM) dokončili novou sekci – EDU. Můžete si v ní stáhnout pracovní listy a přiučit se základům fotografování architektury, pokusit se navrhnout své město […]

Litomyšlský architektonický manuál

Litomyšlský architektonický manuál (LAM) je odborně-popularizační česko-anglická databáze 143 nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb i úprav veřejných prostranství, které byly v Litomyšli nebo jejím blízkém okolí realizovány od roku 1900 do současnosti. Vybrané objekty jsou […]