Bedřich Feigl, 1884–1965
Koupání, kolem 1908

Akvarel na papíře

 

Bedřich Feigl stál roku 1907 u zrodu umělecké skupiny Osma, v jejímž rámci se formovala česká podoba expresionismu. Jako německo-židovský umělec narozený v Čechách aktivně ovlivňoval české i německé kulturní prostředí. Figurální scéna Koupání může svou kontroverzí v podobě kontrastu nahých žen a zahalených mužů upomenout na slavné dílo Snídaně v trávě od Édouarda Maneta; Feigl však svou malbu pojednal zcela v duchu expresionistických tendencí. Scenérii vybudoval plošně, jeho hlavními výrazovými prostředky byly tlumené barvy a obrysová černá linie. Do potemnělé kompozice vpustil světlo, jehož lom na ženských aktech jednoduše zachytil pomocí výrazné žluti, čímž důmyslně využil přirozenou světelnou intenzitu barvy.