A A A

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 1. 6. 2021 00:00

1. 6. 2021 – 3. 10. 2021, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Litomyšlská galerie dokázala během své existence shromáždit více než 2 000 uměleckých děl, mnoho z nich můžeme zařadit mezi špičky českého výtvarného umění 19. i 20. století. Její pomyslné základy byly založeny na snaze vytvořit výstavní síň prezentující díla místních rodáků, Julia Mařáka, profesora na pražské akademii a zakladatele české moderní krajinomalby, či Antonína Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů žánrové malby. O rychlý rozvoj galerie se ve 30. letech zasloužil její ředitel Václav Drbohlav a purkmistr Litomyšle František Lašek, kteří se nezdráhali oslovit již tehdy uznávané malíře, do sbírek galerie se tak dostala díla Františka Tichého, Otokara Kubína, Jana Zrzavého a dalších. Do osudů galerie však posléze zasáhly nepříznivé historické události – 2. světová válka, doba budování i normalizace, které sbírky přečkaly v zuboženém stavu uložené v nevyhovujících prostorách. Zájem o výtvarné umění v Litomyšli ožil v 90. letech, kdy začal být aktivně doplňován sbírkový fond mj. o díla Václava Boštíka, Bohdana Kopeckého či Ludmily Jandové a v roce 2004 obnovena samostatnost Městské galerie Litomyšl.

Městská galerie Litomyšl navázala v roce 2021 spolupráci s pražským Museum Kampa – Nadací Jana a Medy Mládkových, institucí, jež pečuje o díla významných výtvarných umělců 20. století. Díky této spolupráci byly do expozice Městské obrazárny na léto zapůjčeny dvě špičkové práce malířů Bedřicha Dlouhého a Theodora Pištěka.

Konkrétně se jedná o dílo Rodinný portrét (1976) od malíře, kostýmního výtvarníka, scénografa a bývalého automobilového závodníka Theodora Pištěka (*1932), jenž je také držitelem americké filmové ceny Oscar za kostýmy k filmu Amadeus (1984) režiséra Miloše Formana. Dílo Rodinný portrét vzniklo v době vrcholících komunistických represí tzv. normalizace, prostřednictvím zobrazených figur zabalených do látky se dotýká existenciálních otázek spojených se ztrátou individuality, s odosobněním a prázdnotou v lidské společnosti.

 

Theodor Pištěk / Rodinný portrét / 1976 / Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových  

Druhé dílo od malíře Bedřicha Dlouhého (*1932) s názvem Krajkář (1986) je svéráznou parafrází tvorby nizozemského malíře Jana Vermeera (1632–1675), původní barokní téma však autor ironicky posouvá do světa popartu. Dílo s postavou kačera Donalda se tak stalo jedno z ikonických děl Bedřicha Dlouhého.

Bedřich Dlouhý / Krajkář / 1986 / Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Přílohy

  • obrazarna
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál