A A A

Julius Mařák (1832–1899)

Vernisáž: 29. 3. 2012 18:00

30. 3. 2012 – 17. 6. 2012, Dům U Rytířů

Litomyšlský rodák Julius Mařák patří k nejvýraznějším postavám české krajinomalby 19. století. V letošním roce, kdy si připomínáme 180 let od jeho narození, se Městská galerie v Litomyšli rozhodla uspořádat výstavu k poctě a připomenutí si tohoto mimořádného člověka, malíře a pedagoga. Vernisáž výstavy se koná 29. března, v den Mařákových narozenin, zpřístupněna bude veřejnosti až do 17. června. Díky unikátním zápůjčkám a množství představených děl se bude jednat bezesporu o regionální výstavu roku. Její význam ale sahá daleko za hranice Litomyšle.

 

Renesanční dům U Rytířů na litomyšlském náměstí je jen několik desítek metrů od domu, kde se umělec v roce 1832 narodil. Pro uspořádání výstavy k oslavě tohoto data tak stěží nalezneme vhodnější prostory. Vnitřní dispozice výstavních prostor navíc umožňuje rozčlenit Mařákovu osobnost na tři podstatné linie jeho života. Kromě jeho vlastního životního příběhu představuje samostatnou kapitolu Mařákův pedagogický odkaz v díle jeho žáků pražské Akademie, hlavním těžištěm výstavy bude početný soubor Mařákových prací.

Mařák člověk

Organizátoři výstavy se rozhodli zaměřit nejen na umělcovu tvorbu, ale také kladou důraz na jeho životní osudy. Představen bude v hlubších souvislostech jeho vztah k rodné Litomyšli, která si dosud ne plně připomíná tohoto významného českého malíře, ač byl již za života staven na roveň dalšího slavného „Litomyšláka“, Bedřicha Smetany. Expozici doplní i kuriozity z Mařákovy pozůstalosti, např. ukulele, na které hudebně velice nadaný umělec hrával či dobové fotografie míst, které navštívil.

Mařák umělec

Že výstava v prostorách domu U Rytířů nebude jen skromnou připomínkou slavného rodáka, dokládá i počet zapůjčených děl. Kromě bohatého fondu litomyšlské galerie se podařilo dojednat i velkorysé zápůjčky z pražské Národní galerie, Východočeské galerie v Pardubicích a od soukromých sběratelů, pro které je Mařák jedním z nejvýznamnějších českých autorů 19. století. Největší sál tak zaplní na tři desítky Mařákových prací, z nichž více než tucet budou olejomalby. Ty doplňují jeho mistrovské uhly, kterými proslul doma i ve světě.

Jak mezi oleji, tak mezi Mařákovými uhlokresbami, diváci naleznou slavné umělcovy realizace, z nichž mnohé jsou skutečnou vzácností! To platí především o Mařákově uhlu Kongres pod jilmy, který umělce v druhé polovině 60. let předminulého století proslavil. Zápůjčka tohoto mistrovského díla, jednoho z klenotů českého umění 19. století, byla možná jen díky velkorysosti Národní galerie. Takto významné práce jsou zapůjčovány jen na mimořádně důležité výstavy.

Mařák pedagog

Posledních 12 let svého života pak Mařák věnoval veškerou svou energii svým žákům a pedagogické činnosti, která je s jeho jménem neodmyslitelně spjata. Byl to právě Mařák, kdo stál u zrodu moderní české krajinomalby, kdo držel ochrannou ruku nad takovými velikány moderní české krajiny, jako byl Antonín Slavíček či František Kaván.  A i díla těchto autorů budou na výstavě zastoupena.

 

Restaurátorský průzkum Mařákova obrazu

Přímo pro účely připravované výstavy proběhl restaurátorský průzkum jednoho z olejů ze sbírek Městské galerie Litomyšl, který odhalí způsob a techniku Mařákovy malby. Dozvíme se, jakým způsobem umělec vrstvil barvy a jaké finální úpravy používal k dosažení, pro něho, tak typických vizuálních efektů. Pan doc. Jaroslav Alt, akad. mal., autor průzkumu, k tomu využil nejmodernější nedestruktivní restaurátorské metody, jakými jsou např. rentgen, UV kamera či infračervená kamera. Tento rozbor Mařákovy techniky výstavby obrazu nebyl doposud nikdy prezentován.

Dokument o J. Mařákovi

Součástí výstavy bude i filmový dokument o J. Mařákovi (natočený společností Artemis), který přispěje k umocnění a pochopení umělcovy tvorby a jeho nelehkého životního osudu.

Doprovodné aktivity

Výstava je doplněna o bohatý doprovodný program. V pravidelných intervalech budou probíhat komentované prohlídky. Připravuje se přednáška hlavního kurátora výstavy o osobnosti a významu J. Mařáka v kontextu doby, dále pak přednáška o Antonínu Dvořákovi - umělci, který J. Mařáka přivedl na dráhu malíře, či přednáška a vycházka s příznačným názvem „Po stopách Julia Mařáka“, která se zaměření na regionální souvislosti dobové atmosféry Litomyšle a na místa kde Mařákova rodina žila.

Po celou dobu výstavy budou probíhat tematické výtvarné dílny pro děti a mládež.

Video CMS TV: https://www.youtube.com/watch?v=vhlDDksD3RU

Přílohy

  • marak
  • marak1
facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál