A A A

Ze života galerie

Archiv výstav v Městské galerie Litomyšl.

v2017

Aleš Hvízdal a Marek Volf – CO se stromky

Vernisáž: 1. 12. 2017 17:00

2. 12. 2017 - 6. 1. 2018

Městská galerie již po třetí oslovila mladé umělce k tradiční vánoční výzdobě domu U Rytířů. Pro tento rok jsme zvolili Aleše Hvízdala a Marka Volfa, spolupracující na tzv. Projektu CO. Vernisáž výstavy se uskuteční 1. prosince před domem U Rytířů a potrvá do 6. ledna 2018.

 

Více...

Díla darem

Vernisáž: 16. 11. 2017 17:00

17. 11. 2017 - 4. 2. 2018

Bez mecenášů a jejich velkorysých darů by se sbírka litomyšlská galerie nikdy nemohla pyšnit mnoha výjimečnými díly vysoké umělecké kvality. Téměř každý dar sebou nese i příběhy spojené s darujícími, autory děl a díly samotnými. Výstava Díla daremRodina Albertova představí vůbec první dar více než 80 obrazů, který stál u zrodu litomyšlské galerie. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu v 17 hodin v domě U Rytířů, výstava potrvá do 4. února 2018.

Více...

Výtvarná Litomyšl ´17

Vernisáž: 15. 9. 2017 17:00

16. 9. 2017 - 5. 11. 2017

Dne 15. září proběhne před domem U Rytířů slavnostní zahájení tradiční výstavy, nazývané také litomyšlský salon. I letos se mohou návštěvníci setkat s díly z řad profesionálů i amatérských výtvarníků, které spojuje jedno – jejich vazba k Litomyšli.

Více...

Malířka Lííída Jandová

Vernisáž: 17. 6. 2017 17:00

18. 6. 2017 - 10. 9. 2017

Městská galerie již tradičně představuje svou velkou, letní výstavou osobnost neodmyslitelně spjatou s Litomyšlí a jejím okolí. V letošním roce se ve spolupráci s White Gallery zaměří na tvorbu malířky a grafičky Ludmily Jandové, prezentována bude kolekce veřejnosti téměř neznámých děl – olejomaleb, ale i sochařských prací. Vernisáž výstavy Malířka Lííída Jandová, jejíž kurátoři jsou Jiřina Dejmková a Martin Janda, se uskuteční v sobotu 17. června v 17 hodin před domem U Rytířů. Výstava probíhá v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl a potrvá až do 10. září.

Více...

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 29. 4. 2017 10:00

29. 4. 2017 - 1. 10. 2017

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla velikánů českého umění Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala, Josefa Lady a dalších, i umělců spjatých s Litomyšlí, např. Antonína Dvořáka, Karla Šťastného či Josefa Matičky.

Více...

Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně sbírá…

Vernisáž: 7. 4. 2017 17:00

8. 4. 2017 - 4. 6. 2017

,,Kdo kněhoznačky pilně sbírá,

ten bude celý život mlád!

Však hleď si ucpat kde je díra,

v tvých sbírkách, a s grafiky se nauč prát!“

Tímto dvojverším začíná prolog posledního souboru exlibris Josefa Váchala (1884–1969) Padesát akvisitněexklusivních kněhoznaček, vydaný roku 1952. Kdo kněhoznačky pilně sbírá… je zároveň názvem výstavy Josefa Váchala pořádané Městskou galerií Litomyšl ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, pod kurátorským vedením Romana Vosičky, jejíž zahájení proběhne 7. 4. v 17.00 hod. před domem U Rytířů.

Více...

Jaromíra Němcová – Vrstvami

Vernisáž: 10. 2. 2017 17:00

11. 2. 2017 - 2. 4. 2017

S mnohovrstevnatou tvorbou Jaromíry Němcové se můžete seznámit na výstavě, která představí její sochařská díla, grafiky i malby. Vernisáž výstavy s názvem Vrstvami se uskuteční v pátek 10. 2. v 17.00 v domě U Rytířů.

Více...

>2016

>2015

>2014

>2013

>2012

>2011

>2010

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury