A A A

Ze života galerie

Archiv výstav v Městské galerie Litomyšl.

v2018

Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála.

Vernisáž: 9. 11. 2018 17:00

10. 11. 2018 - 10. 2. 2019

Výstava v Městské galerii Litomyšl reaguje na vlnu emocí kolem sochy komunistického politika, ministra Zdeňka Nejedlého, která od roku 1978 stojí před jednou z místních základních škol. Po sametové revoluci v roce 1989 město sochu neodstranilo, ale připojilo k ní dodatkovou tabulku s citátem: „Odmítám ty, kdož se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej tupit, mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkostech hledají. B. Pascal“; a dovětkem: „ZDENĚK NEJEDLÝ //1878–1962// Rozmnožil i poškodil kulturu českou, // přinesl poctu i úhonu rodnému městu, // jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.“  

 

Více...

Výtvarná Litomyšl ´18

Vernisáž: 14. 9. 2018 17:00

15. 9. 2018 - 4. 11. 2018

Blíží se podzim a s ním už i tradičně výstava, jinak zvaná jako salón. Koncept tohoto druhu výstav vychází z Francie, konkrétně z Pařížského salonu pořádaného už od druhé poloviny 17. století do konce 19. století. Se stejným cílem, jako ve Francii – tj. představit to nejlepší z autorské tvorby za uplynulý rok – se od roku 1987 pořádá Výtvarná Litomyšl. Nabízí se vám tak jedinečná možnost poznat současnou tvorbu v dílech autorů s vazbou k Litomyšli ve více než šedesáti rozmanitých podobách. Nenechte si ujít výstavu, která každoročně slouží jako místo pro setkávání výtvarníků, sdílení inspirací a přináší také jedinečnou možnost zakoupit si díla etablovaných výtvarníků i těch, kteří jsou teprve v začátcích své umělecké cesty.

Více...

Jaroslav Brychta – Kdo křehkost k pohybu probudil

Vernisáž: 16. 6. 2018 17:00

17. 6. 2018 - 9. 9. 2018

Do světa průsvitné křehkosti, humorné laskavosti i poetické snovosti Vás zavede výstava sochaře, sklářského výtvarníka a rodáka z Pohodlí u Litomyšle Jaroslava Brychty (1895–1971). Prezentovány budou nejen jeho světově proslulé skleněné figurky, raná sochařská díla a kresby, ale i filmy, v nichž hrají jeho skleněné figurky hlavní roli. Vernisáž výstavy s názvem Jaroslav Brychta – Kdo křehkost k pohybu probudil se uskuteční v sobotu 16. června v 17.00 hodin před domem U Rytířů.

Více...

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 28. 4. 2018 10:00

28. 4. 2018 - 30. 9. 2018

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Více...

Bedřiška Uždilová – Obrazy

Vernisáž: 13. 4. 2018 17:00

14. 4. 2018 - 3. 6. 2018

Výstava představí malířskou tvorbu Bedřišky Uždilové (1954), autorky, která se ve své tvorbě obrací k tradičním výtvarným tématům, krajinám se starými sady i se štíty stavení ukrytých v zahradách, k figurálním námětům zachycující postavy ve zdánlivě běžných, civilních situacích, které však v podtextu otvírají existenciální otázky o smyslu individuálního života i světa jako celku. Svým výtvarným přístupem navazuje na tradici moderního umění – favismu, kubismu i abstraktního umění. Obrací se k výrazné barevnosti, do plochy obrazu vlepuje ústřižky ze svých starých, nedokončených obrazů, tím na sebe klade nejen barevné vrstvy, ale i významy a myšlenky. 

Více...

Vladimír Vích – Litomyšl, moje město

Vernisáž: 9. 2. 2018 17:00

10. 2. 2018 - 8. 4. 2018

Nejen podobu poetické Litomyšle si budete moci připomenout na výstavě Vladimíra Vícha (1931), litomyšlského rodáka, který vystudoval Státní grafickou školu v Praze. Po studiích našel profesní uplatnění jako grafik a výtvarný vedoucí propagace mj. i v tehdejším podniku Vertex Litomyšl. Výstava se tak zaměří na jeho volnou tvorbu, kresby perem a tuší, pastelem, malby olejem i temperou, které se obvykle obrací ke krajinným námětům, nikoliv však k okázalým panoramatům, ale k tichým, poetickým zákoutím, neobvyklým pohledům na město i vesnická stavení. 

Více...

>2017

>2016

>2015

>2014

>2013

>2012

>2011

>2010

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury