A A A

Výstavy

Městská galerie připravuje výstavy ve dvou výstavních prostorách: v domě U Rytířů a od května do září i v Městské obrazárně umístěné na druhých arkádách litomyšlského zámku.

Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála.

Vernisáž: 9. 11. 2018 17:00

10. 11. 2018 – 10. 2. 2019, Dům U Rytířů

Výstava v Městské galerii Litomyšl reaguje na vlnu emocí kolem sochy komunistického politika, ministra Zdeňka Nejedlého, která od roku 1978 stojí před jednou z místních základních škol. Po sametové revoluci v roce 1989 město sochu neodstranilo, ale připojilo k ní dodatkovou tabulku s citátem: „Odmítám ty, kdož se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej tupit, mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkostech hledají. B. Pascal“; a dovětkem: „ZDENĚK NEJEDLÝ //1878–1962// Rozmnožil i poškodil kulturu českou, // přinesl poctu i úhonu rodnému městu, // jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.“  

 

Více

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury