A A A

Připravujeme

Výstavy, které pro Vás připravujeme v roce 2018.

Kdo křehkost k pohybu probudil…

16. 6. vernisáž

17. 6. – 9. 9.

Výstava se zaměří na rozsáhlou tvorbu sochaře a sklářského výtvarníka Jaroslava Brychty (1895–1971), který svůj život zasvětil výrobě skleněných figurek, za něž několikrát obdržel ocenění i na mezinárodních výstavách, např. v Paříži (1937) či v Bruselu (1958). Jaroslav Brychta se narodil v Pohodlí u Litomyšle, studoval na UMPRUM v Praze, od roku 1920 působil v Železném Brodě, kde stál u zrodu místní odborné sklářské školy, zde rozvinul výrobu skleněných figurek. Náměty pro svoje práce čerpal ze světa zvířat, zachycoval postavy z běžného života, řemeslníky, sportovce, inspiroval se literárními předlohami, pohádkami i říší fantazie, figurkami ale také reagoval na aktuální politické a společenské dění. Svým figurkám dokázal vdechnout život, výraz i emoce, pro jeho tvorbu je charakteristický důraz na humornou stránku života, ale i umělecká přesvědčivost a srozumitelnost. Výstava se zaměří nejenom na jeho sklářské a sochařské práce, ale prezentovány budou i jeho kresby a také animované filmy, ve kterých hrají Brychtovy figurky hlavní roli. Dílo Jaroslava Brychty se podobně jako tvorba Mikoláše Alše či Josefa Lady řadí k českému kulturnímu dědictví. 

Výtvarná Litomyšl ´18

14. 9. vernisáž

15. 9. – 4. 11.

Tradiční výstava, nazývaná též salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků všech věkových skupin a výtvarných stylů, které spojuje pouze jediné – jejich vazba k Litomyšli.Výstavy, u jejíhož založení stál v roce 1987 také sochař Olbram Zoubek, se každoročně účastní více než 50 autorů, jejichž doménou je malba, kresba, socha, fotografie či videoprojekce. Návštěvník výstavy se tak seznámí s opravdovou současnou výtvarnou tváří Litomyšle.

Já jsem… Zdeněk Nejedlý

9. 11. vernisáž

10. 11. – únor 2019

Rozporuplná postava litomyšlského rodáka, českého historika, muzikologa a ministra komunistické vlády, Zdeňka Nejedlého (1878–1962) budí i dnes vášnivé diskuze o jeho názorech, činech i vlivu na českou kulturu. Výstava se pokusí představit Nejedlého život i postoje v kontextu historických událostí, zaměří se na jeho mládí prožité v Litomyšli i na jeho pozdější vztah k tomuto městu, zachycena bude jeho vědecká a profesní dráha, která ho po roce 1945 přivedla až do vysokých politických funkcí, což mu umožnilo výrazným způsobem ovlivňovat dění na poli české kultury, vědy i školství. Výstava, přinášející velké množství archivního materiálu, především dobových fotografií, vznikla ve spolupráci s Jiřím Křesťanem, autorem knihy Zdeněk Nejedlý – politik a vědec v osamění, která získala v roce 2013 první cenu v soutěži Magnesia Litera za literaturu faktu a stala se doposud nejobsáhlejší monografií o životě i díle Zdeňka Nejedlého.

 

Vánoční výzdoba domu U Rytířů

30. 11. vernisáž

1. 12. – leden/únor 2019

Už počtvrté svěří galerie vánoční výzdobu prostor domu U Rytířů dalšímu z mladých výtvarníků, aby svou instalací, vycházející z vánočních tradic, připomenul nadcházející svátky a jejich atmosféru. Součástí tohoto projektu je i autorské PF, které umělec pro galerii vytvoří.  

 

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury