A A A

Školy

Děti a studenti do 18 let mají do Městské galerie Litomyšl vstup zdarma, pokud navštíví výstavu samostatně, nebudou platit žádné vstupné. Galerie však nabízí speciální animační programy a výtvarné dílny s naší lektorkou, ke každé výstavě je připraven nový program, který obvykle obsahuje i výtvarnou dílnu. Cena těchto programů je 20 Kč / žák, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

     

 

Nabídka programů

Programy lze upravit podle věku a časových možností návštěvníků.

VÝTVARNÁ LITOMYŠL ´18

Jakou roli hraje svoboda ve výtvarném umění? Co se honí výtvarníkovi hlavou, když tvoří? Co může ovlivnit výslednou podobu uměleckého díla? Na tyto a několik dalších otázek zkusíme společně nalézt odpovědi během programu, který Vás seznámí s 60 současnými výtvarníky spjatými s Litomyšlí.

Během programu nás prvek náhody přenese k dílům, kterým se pokusíme porozumět jak po stránce formální, tak i obsahové. Žáci si položí obligátní otázku Co se vám honí hlavou? Otázku, se kterou se většina z nás setkává každý den na jedné z nejznámějších sociálních sítí, a díky níž vyjádří svůj názor na vybrané dílo.

Poté se žáci ponoří do tvůrčího procesu. Prostory galerie se na chvíli promění na výtvarný ateliér. Žáci budou mít volnost ve výběru výtvarných technik, aby se měli možnost bavit stejně kreativně jako sami vystavující autoři během své tvůrčí práce. Inspirací se jim stanou různorodá vystavovaná díla (kresby, malby, fotografie, videoprojekce a objekty). Své nápady budou moci zaznamenat v ploše nebo prostoru, klasickými i netradičními výtvarnými technikami, u stojanu nebo vleže...  Vznikne tak řada výtvarných prací reflektující přehlídku děl výtvarníků s vazbou k Litomyšli, nad kterou v závěru povedeme diskusi o svobodě a významu výtvarného umění.

  

DŮM U RYTÍŘŮ – PO STOPÁCH KAMENÍKA BLAŽKA

Proč má dům U Rytířů na fasádě rytíře? Kde se nacházela černá kuchyně? To vše se dozvíte během netradiční prohlídky domu U Rytířů, jejíž součástí je i výtvarná dílna, během níž si každý z účastníků ze sádry odlije vlastní domovní znamení.

Program se skládá z krátké prezentace o vzniku a vývoji renesance. Poté následuje nevšední prohlídka domu U Rytířů, kdy se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných míst, jako je dvoreček, místnůstka, kde se nacházela černá kuchyně. Prohlédneme si renesanční prvky v interiéru (strop, sloupky mezi okny). Zamyslíme se nad smyslem výzdoby fasády domu U Rytířů, kde se nacházejí rytíři, jednorožci, hlavy vousáčů. Ve výtvarné dílně si každý z účastníku ze sádry odlije svoje vlastní domovní znamení. 

   

GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT

Chcete si vytvořit vlastní grafický list? Navštivte grafickou dílnu litomyšlské galerie!
 
Účastníci kurzu se seznámí s grafickými technikami a jejich charakteristickými rysy, každý si technikou linorytu vyrobí vlastní grafický list. Podrobnější popis programu zde.
 

POŠLI POHLED Z GALERIE!

Dílna, na níž si účastníci vyrobí vánoční, velikonoční pohled, přání ke Dni matek, nebo pozdrav z galerie. Pohled poté společně hodíme do schránky a odešleme. Nebo si ho odnesete domů?
 
Pro výrobu pohlednice využijeme techniku slepotisku – vytvoříme si papírovou šablonu, na kterou válečkem naneseme barvu a otiskneme v tiskařském lisu. Na zadní stranu pohledu natiskneme pomocí razítka prostor pro napsání adresy a pozdravu. Pohled vyplníme a pošleme. Děti si do galerie přinesou adresu někoho, koho chtějí potěšit.
Cena: 33 Kč (dílna + poštovní známka) / 20 Kč (dílna bez poštovní známky)
 

   

Programy v Městské obrazárně – květen až září

Nutné objednat se alespoň 1 den před plánovaným programem!

TVÁŘÍ V TVÁŘ (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Co všechno o nás prozradí lidská tvář? Víte, jaké různé podoby může mít portrét? Co je to autoportrét? Proč si lidé fotí selfie?
 
V expozici se seznámíme s různými typy portrétů, zamyslíme se nad tím, co ovlivňuje jejich tvorbu a co vše z nich můžeme vyčíst. Zabrousíme i do znalostí anatomie lidského těla. Vytvoříme si "knihu portrétů". Prohlédneme si i sochařské busty a zkusíme vytvořit živé sochy. Součástí programu je i prezentace o vývoji portrétů v historii i krátký pracovní list. Podrobnější popis programu zde.

PŘÍBĚHY PSANÉ OBRAZY (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Každý obraz má své příběhy – kdo ho namaloval, jak a kdy vznikl, co zobrazuje? Kudy vedla jeho cesta až do sbírkového fondu galerie?
 
V městské obrazárně jsou prezentována díla, která lze pro jejich kvalitu zařadit ke špičkám českého výtvarného umění 19. a 20. století. Pojďte se ponořit do jejich neskutečných příběhů a seznámit se s nejvýznamnějšími českými výtvarníky i umělci, jejichž tvorba je spjatá s Litomyšlí a jejím okolím. Podrobnější popis programu zde.

PROGRAMY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU A 1. TŘÍDU ZŠ

KDO ŽIJE V JEZEŘE (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Kdo žije v jezeře? Ryby? Vodní bytosti? Nejen pod hladinu jezera se dostaneme během doprovodného programu k expozici v Městské obrazárně.

Návštěvníci se seznámí s galerijním prostředí, s tím, co je možné v galerii vidět a zažít. Prohlédneme si obrazy jednoho z nevýznamnějších českých krajinářů, litomyšlského rodáka, Julia Mařáka a jeho žáků. Výtvarnou hrou se pokusíme vstoupit do obrazu Jaroslava Panušky zachycující lesní jezero a vytvořit skutečné jezero s vodními živočichy.

 

HRÁTKY S UMĚNÍM  (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Co všechno můžeme uplést a ušít? Pojďte si hrát s klubíčky, volnými asociacemi i s náměty obrazů malíře Antonína Dvořáka.

Během programu se seznámíme s dílem Antonína Dvořáka, rodáka z nedalekých Němčic, který ve svých obrazech dokumentoval život lidí v 19. století v Litomyšli a jejím okolí. Dvořákův obraz Babička s vnučkou se stane inspiracíi pro samotné výtvarné tvoření. Návštěvníci programu se také seznámí s galerijním prostředí, ukážeme si, jak se v galerii chovat a co je zde možné vidět.

 

...........................................................................................................................................................................................
 
Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.
 
Není-li uvedeno jinak – délka programů: cca 60 minut,
                                  cena: 20 Kč /žáka, studenta; pedagogický doprovod má vstup zdarma.
 
V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl –
T: 461 653 488, E: vecerova@galerie.litomysl.cz
 

Městská galerie Litomyšl nabízí další programy

Rodiny

Dospělí

Děti v galerii

Privátní prohlídky

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury