A A A

Školy

Děti a studenti do 18 let mají do Městské galerie Litomyšl vstup zdarma, pokud navštíví výstavu samostatně, nebudou platit žádné vstupné. Galerie však nabízí speciální animační programy a výtvarné dílny s naší lektorkou, ke každé výstavě je připraven nový program, který obvykle obsahuje i výtvarnou dílnu. Cena těchto programů je 20 Kč / žák, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

     

 

Nabídka programů

Programy lze upravit podle věku a časových možností návštěvníků.
 

JAROSLAV BRYCHTA – KDO KŘEHKOST K POHYBU PROBUDIL

V úvodu si představíme osobnost jednoho z nejvýznamnějších českých sklářských výtvarníků Jaroslava Brychtu. Také si vysvětlíme, jakým způsobem vznikají vystavené skleněné figurky, jaké náměty i materiály pro jejich zhotovení využíval.

Jak napovídá název výstavy - umožníme vám i my rozhýbat figurky. Studenti si z plastelíny vytvoří vlastní postavy a ve skupinách si podle zvoleného tématu vymyslí příběh, který společně realizují pomocí figurek. Každý pohyb zachytíme na fotoaparát a z vytvořených fotografií následně vytvoříme tzv. pixilaci (ukázka:  https://www.youtube.com/watch?v=ayfqCXUJpvY)  - tj. videosnímek zhotovený pomocí po sobě jdoucích fotografií, které díky optickému klamu docílí efektu pohybu jednotlivých figurek.

DŮM U RYTÍŘŮ – PO STOPÁCH KAMENÍKA BLAŽKA

Proč má dům U Rytířů na fasádě rytíře? Kde se nacházela černá kuchyně? To vše se dozvíte během netradiční prohlídky domu U Rytířů, jejíž součástí je i výtvarná dílna, během níž si každý z účastníků ze sádry odlije vlastní domovní znamení.

Program se skládá z krátké prezentace o vzniku a vývoji renesance. Poté následuje nevšední prohlídka domu U Rytířů, kdy se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných míst, jako je dvoreček, místnůstka, kde se nacházela černá kuchyně. Prohlédneme si renesanční prvky v interiéru (strop, sloupky mezi okny). Zamyslíme se nad smyslem výzdoby fasády domu U Rytířů, kde se nacházejí rytíři, jednorožci, hlavy vousáčů. Ve výtvarné dílně si každý z účastníku ze sádry odlije svoje vlastní domovní znamení. 

   

GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT

Chcete si vytvořit vlastní grafický list? Navštivte grafickou dílnu litomyšlské galerie!
 
Účastníci kurzu se seznámí s grafickými technikami a jejich charakteristickými rysy, každý si technikou linorytu vyrobí vlastní grafický list. Podrobnější popis programu zde.
 

POŠLI POHLED Z GALERIE!

Dílna, na níž si účastníci vyrobí vánoční, velikonoční pohled, přání ke Dni matek, nebo pozdrav z galerie. Pohled poté společně hodíme do schránky a odešleme. Nebo si ho odnesete domů?
 
Pro výrobu pohlednice využijeme techniku slepotisku – vytvoříme si papírovou šablonu, na kterou válečkem naneseme barvu a otiskneme v tiskařském lisu. Na zadní stranu pohledu natiskneme pomocí razítka prostor pro napsání adresy a pozdravu. Pohled vyplníme a pošleme. Děti si do galerie přinesou adresu někoho, koho chtějí potěšit.
Cena: 33 Kč (dílna + poštovní známka) / 20 Kč (dílna bez poštovní známky)
 

   

Programy v Městské obrazárně – květen až září

Nutné objednat se alespoň 1 den před plánovaným programem!

TVÁŘÍ V TVÁŘ (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Co všechno o nás prozradí lidská tvář? Víte, jaké různé podoby může mít portrét? Co je to autoportrét? Proč si lidé fotí selfie?
 
V expozici se seznámíme s různými typy portrétů, zamyslíme se nad tím, co ovlivňuje jejich tvorbu a co vše z nich můžeme vyčíst. Zabrousíme i do znalostí anatomie lidského těla. Vytvoříme si "knihu portrétů". Prohlédneme si i sochařské busty a zkusíme vytvořit živé sochy. Součástí programu je i prezentace o vývoji portrétů v historii i krátký pracovní list. Podrobnější popis programu zde.

PŘÍBĚHY PSANÉ OBRAZY (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Každý obraz má své příběhy – kdo ho namaloval, jak a kdy vznikl, co zobrazuje? Kudy vedla jeho cesta až do sbírkového fondu galerie?
 
V městské obrazárně jsou prezentována díla, která lze pro jejich kvalitu zařadit ke špičkám českého výtvarného umění 19. a 20. století. Pojďte se ponořit do jejich neskutečných příběhů a seznámit se s nejvýznamnějšími českými výtvarníky i umělci, jejichž tvorba je spjatá s Litomyšlí a jejím okolím. Podrobnější popis programu zde.

PROGRAMY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU A 1. TŘÍDU ZŠ

KDO ŽIJE V JEZEŘE (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Kdo žije v jezeře? Ryby? Vodní bytosti? Nejen pod hladinu jezera se dostaneme během doprovodného programu k expozici v Městské obrazárně.

Návštěvníci se seznámí s galerijním prostředí, s tím, co je možné v galerii vidět a zažít. Prohlédneme si obrazy jednoho z nevýznamnějších českých krajinářů, litomyšlského rodáka, Julia Mařáka a jeho žáků. Výtvarnou hrou se pokusíme vstoupit do obrazu Jaroslava Panušky zachycující lesní jezero a vytvořit skutečné jezero s vodními živočichy.

 

HRÁTKY S UMĚNÍM  (probíhá v Městské obrazárně od května do září)

Co všechno můžeme uplést a ušít? Pojďte si hrát s klubíčky, volnými asociacemi i s náměty obrazů malíře Antonína Dvořáka.

Během programu se seznámíme s dílem Antonína Dvořáka, rodáka z nedalekých Němčic, který ve svých obrazech dokumentoval život lidí v 19. století v Litomyšli a jejím okolí. Dvořákův obraz Babička s vnučkou se stane inspiracíi pro samotné výtvarné tvoření. Návštěvníci programu se také seznámí s galerijním prostředí, ukážeme si, jak se v galerii chovat a co je zde možné vidět.

 

...........................................................................................................................................................................................
 
Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.
 
Není-li uvedeno jinak – délka programů: cca 60 minut,
                                  cena: 20 Kč /žáka, studenta; pedagogický doprovod má vstup zdarma.
 
V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl –
T: 461 653 488, E: jirouskova@galerie.litomysl.cz 

Městská galerie Litomyšl nabízí další programy

Rodiny

Dospělí

Děti v galerii

Privátní prohlídky

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury