A A A

Školy

Děti a studenti do 18 let mají do Městské galerie Litomyšl VSTUP ZDARMA, pokud navštíví výstavu samostatně (bez lektora), nebudou platit žádné vstupné.

Galerie však nabízí speciální animační programy a výtvarné dílny s naším lektorem, ke každé výstavě je připraven nový program, který obvykle obsahuje i výtvarnou dílnu. Cena těchto programů je 20 Kč / žák, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

     

 ..............................................................................................................................................................................

Městská galerie Litomyšl nabízí doprovodné programy k aktuálním výstavám v domě U Rytířů, ke stálé expozici v Městské obrazárně a výtvarné dílny.

...........................................................................................................................................................................

GALERIE DĚTEM: Příběhy obrazů v Městské obrazárně

Seznamte se s poklady naší sbírky alespoň v tomto online prostoru. Zde najdete cyklus pracovních listů pro děti školního věku k vybraným dílům ve stálé expozici v Městské obrazárně na zámku. Daší informace k jednotlivým obrazům naleznete na našem facebookovém profilu. Pevně doufáme, že se společně v Městské obrazárně brzy potkáme a obrazy si užijeme naživo.

   

Pracovní listy lze stáhnout zde:

Josef Matička, Autoportrét (pracovní listfotografie)

Julius Mařák, Průhled bukovým lesem (pracovní listfotografie)

Antonín Dvořák, Posvícení v Němčicích (pracovní listfotografie)

Václav Boštík, Architektura (pracovní listfotografie)

Zdeněk Palcr, Sedící dívka (pracovní listfotografie)

...........................................................................................................................................................................

  

..................................................................................................................................................................................

CELOROČNÍ LEKTOROVANÉ PROGRAMY V DOMĚ U RYTÍŘŮ:

MĚSTSKÁ OBRAZÁRNA DĚTEM!

Edukační program v Městské obrazárně Litomyšl. V druhém patře Litomyšlského zámku jsou pro děti připraveny nové pracovní sešity s úkoly týkajícími se šesti vystavených uměleckých děl. Vybrané malby najdou děti i na dvaceti velkoformátových kostkách, ze kterých lze obrazy poskládat, nebo z nich postavit třeba věž. 

Pro starší děti vznikly nové restaurátorské kufříky. Žáci si díky vybavení, které najdou uvnitř, mohou zahrát na restaurátory a pokusit se opravit vzácný poničený obraz.  

 

Doprovodné programy pro MŠ a I. st. ZŠ:

ZA ZÁBAVOU A POUČENÍM DO GALERIE

Neumím malovat! Nerozumím umění! A v galerii je ticho a všichni mě sledují. Časté argumenty, které v galerii slýcháme. Přijďte s dětmi do galerie. Ukážeme Vám co všechno je v galerii k vidění a kolik zážitků tu na Vás čeká. U nás můžete sedět na zemi, smát se a tvořit.

Celoroční program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Děti budou mít možnost si na okamžik vyzkoušet povolání kustoda, kurátora a samotného umělce. Součástí programu je také výtvarná aktivita. Děti si v prostorách galerie vytvoří vlastní kresbu, kterou vystaví v naší „minigalerii“. Program si klade za cíl hravým způsobem představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet a trávit zde svůj volný čas.

Předpokládaná délka programu je cca 60 minut.

   

 

Doprovodné programy pro ZŠ a SŠ:

DŮM U RYTÍŘŮ – PO STOPÁCH KAMENÍKA BLAŽKA

  

Proč má dům U Rytířů na fasádě rytíře? Kde se nacházela černá kuchyně? Proč o tom domě všichni říkají, že je výjimečný? To vše se dozvíte během netradiční prohlídky domu U Rytířů, jejíž součástí je i výtvarná dílna, během níž si každý z účastníků ze sádry odlije vlastní domovní znamení.

Celoroční program se skládá z krátké prezentace o vzniku a vývoji renesance. Poté následuje nevšední prohlídka domu U Rytířů, kdy se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných míst, jako je dvoreček, nebo místnůstka, kde se nacházela černá kuchyně. Součástí programu je i ukázka renesančních prvků v interiéru (strop, sloupky mezi okny) a výzdoby fasády domu U Rytířů, kde se nacházejí rytíři, jednorožci a hlavy vousáčů. Ve výtvarném ateliéru si poté každý z účastníku ze sádry odlije svoje vlastní domovní znamení. 

Předpokládaná délka programu je cca 60 minut.

 

Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.

Cena doprovodných programů: 20 Kč / žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.

V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl na tel. čísle 461 653 488 nebo na emailové adrese edukace@galerie.litomysl.cz.

..................................................................................................................................................................................

VÝTVARNÉ DÍLNY V MĚSTSKÉ GALERII

... 2+1 výtvarná dílna zdarma pro školní a dětské skupiny po celý školní rok

Nemáte ve škole prostor nebo vybavení na výtvarné experimentování? Máte zájem o grafiku nebo fotografické techniky? Chcete u dětí rozvíjet estetické myšlení a cítění?

Pro školní a dětské skupiny nabízíme cykly výtvarných dílen, tzv. ateliéry, při nichž se děti seznámí s netradičními výtvarnými technikami a jejich principy. Jednotlivé výtvarné dílny na sebe metodicky navazují, doplňují se a rozvíjí základní výtvarné schopnosti a dovednosti. Zvolte si na příklad cyklus s názvem Grafický ateliér, kde si vyzkoušíte jednodušší hravé obtiskování, poté náročnější tisk z materiálové matrice v grafickém lisu a řadu tisků zakončíte tvorbou linorytu a tisku na textil. Témata workshopů jsou inspirována výtvarnými díly ze sbírky Městské galerie Litomyšl a jejich přesahy do dějin umění.

Pokud nechcete absolvovat celý cyklus (ať už v jednom dni nebo v průběhu celého roku v podobě tří návštěv), je možné se objednat na jednotlivé dílny zvlášť. U výtvarných dílen jsou uvedeny cílové skupiny, kterým jsou dílny doporučeny. Téma výtvarných dílen lze upravit na základě osobní domluvy.

Na výtvarné dílny je nutné se přihlásit alespoň týden předem. Cena jedné výtvarné dílny je 20 Kč/žák, pedagogický doprovod má vstupné zdarma. Předpokládaná délka jednotlivých dílen je 60 - 90 minut.

  

GRAFICKÝ ATELIÉR

Tisk, otisk, výtisk. V rámci cyklu s názvem Grafická dílna se seznámíme s nástroji na tvorbu grafiky a jejich možnostmi v různých grafických technikách. V průběhu tří setkání si vše vyzkoušíme hravě a snadně. Rydla, válečky a tiskařské barvy máme a grafickému vidění a cítění se naučíme.

Nabídka výtvarných dílen:

Protisk (MŠ, ZŠ, SŠ) – na podložku rozválíme kapku tiskařské barvy, přiložíme papír a kreslíme tužkou, klacíkem nebo prstem. Výsledný otisk působí skoro kouzelně. Navštivte dílnu, kde se seznámíme s pozitivním a negativním tiskem, vyzkoušíme několik druhů papíru a tiskařských barev.

Tisk z materiálové koláže (ZŠ, SŠ) – v průběhu dílny na tvrdou podložku nalepíme nejrůznější kousky nepotřebných látek, tvrdého papíru nebo přírodnin. Vytvoříme tak netradiční matrici, ze které díky tiskařskému lisu vytvoříme originální grafický list.

Linoryt (ZŠ, SŠ) – i z kousku starého obyčejného linolea může vzniknout krásný obrázek. Rydly do linolea vyryjeme motiv, ve kterém se budeme zabývat kontrasty barev a geometrických tvarů. Desku poté „naválíme“ barvou a otiskneme v grafickém lisu na plátěnou tašku.

 

FOTOATELIÉR

Kompozice, světlo, pohyb. V rámci cyklu s názvem Fotoateliér si vyzkoušíme zajímavé projekční metody, seznámíme se s alchymií při vzniku samotné fotografie a na závěr si vytvoříme vlastní krátký animovaný film.

Nabídka výtvarných dílen:

Strukáž (ZŠ, SŠ) – vyzkoušejte si netradiční fotografickou techniku, při které výtvarným experimentováním – kresbou, malbou nebo obtiskováním rozmanitých předmětů namočených ve fotochemických roztocích – vznikne na ploše fotopapíru unikátní dílo, které nelze identicky opakovat. Fotografii lze doplnit kolorováním, koláží apod. Fantazii se meze nekladou.

Fotogram (ZŠ, SŠ) – skládání a vrstvení různě průhledných předmětů na fotografický papír v temné komoře, záblesky světla a velké těšení, to je fotogram. Jedna z nejstarších fotografických experimentálních technik, při které vznikají originální černobílé obrazy bez použití fotoaparátu.

Pixilace (2. st. ZŠ, SŠ) – tzv. stop-motion neboli pookénková animace, ale hlavně obrovská zábava. Jedná se o velice rychlou a jednoduchou animační techniku, při které není nutné kreslit ani malovat. Stačí mít jen dobré nápady!

 

ATELIÉR EXPERIMENTÁLNÍ TVORBY

Náhoda, svoboda, hra. Nedržte se při zemi, uvolněte se a opusťte klasické výtvarné techniky. V rámci cyklu s názvem Ateliér experimentální tvorby si užijete svobodu, kterou výtvarné zkoumání a hledání nabízí. V hlavní roli bude náhoda. Pojďme hledat krásu v barevných skvrnách, v kombinování netradičních materiálů a v hledání originálních postupů. Nic není špatně.

Nabídka výtvarných dílen:

Bublinkování (MŠ, ZŠ, SŠ) – objevte jemnou krásu, která se ukrývá v experimentování s trochou barevné mýdlové vody. Na výsledných obrázcích se nám otevře svět plný fantaskních příběhů zvířat, rostlin a věcí.

Mramorování (MŠ, ZŠ, SŠ) – malba na papír, plátno, dřevo nebo kámen už nám zevšedněla. Přijďte zažít něco nového. Inspirujeme se pestrými ornamenty tvořenými výtvarnou technikou nazývanou Ebru a budeme malovat na hladině vody.

Válečkování (ZŠ, SŠ) – papírové krabičky, obálky, svačinové pytlíky a plná krabice retro malířských válečků. To samo vybízí ke zkoušení a kombinování různých dekorů, materiálů a technik. Vytvořte si svou tajnou schránku na poklady.

 

SOCHAŘSKÝ ATELIÉR

Prostor, hmota, světlo. V rámci cyklu s názvem Sochařský ateliér se zaměříme na tvůrčí práci s hmotou. Osaháme si různé druhy papíru, namícháme správnou konzistenci sádry a objevíme fascinující krásu řezání polystyrenu. Jaký je rozdíl mezi modelováním a konstruováním? To se dozvíte a v praxi ověříte u nás v ateliéru.

Nabídka výtvarných dílen:

Papírový reliéf (MŠ, ZŠ, SŠ)– trhání, mačkání, muchlání… užijte si haptický zážitek, který nabízí práce s hedvábným papírem. Díky vrstvení různých druhů papíru vznikne plastické výtvarné dílo vystupující z plochy pozadí.

Kachle (ZŠ, SŠ) – otisky nejrůznějších přírodnin a věcí kolem nás v keramické hlíně poslouží jako forma originální kachle, která se posléze odlije do sádry. V interiéru se tento nízký reliéf, který lze jemně kolorovat bude bezesporu vyjímat.

Objekt (ZŠ, SŠ) – vytvořte originální trojrozměrné dílo z netradičního materiálu, polystyrenu. Nemusíte se obávat drásajícího zvuku při řezání tohoto materiálu. Tavná modelářská řezačka je tichá, snadno ovladatelná a práce s ní nás baví.

 

Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.

Cena doprovodných programů: 20 Kč / žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.

V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl na tel. čísle 461 653 488 nebo na emailové adrese edukace@galerie.litomysl.cz.

..................................................................................................................................................................................
 
 

Městská galerie Litomyšl nabízí další programy

Rodiny

Dospělí

Děti v galerii

Privátní prohlídky

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál