A A A

Výstavy

Městská galerie připravuje výstavy ve dvou výstavních prostorách: v domě U Rytířů a od května do září i v Městské obrazárně umístěné na druhých arkádách litomyšlského zámku.

Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl!

Vernisáž: 12. 4. 2019 17:00

13. 4. 2019 – 2. 6. 2019, Dům U Rytířů

Pojďte se na výstavě Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! ponořit do světa malebné a romantické Litomyšle 1. poloviny 20. století prostřednictvím kreseb a grafik autorů, kteří se zde sice nenarodili, avšak atmosféra města je zaujala natolik, že mu věnovali část své tvorby. V jejich dílech se tak uchovala podoba Litomyšle jen minimálně dotčené moderní civilizací. Vernisáž se uskuteční v pátek 12. dubna od 17 hodin v domě U Rytířů, výstavu bude možné zhlédnout až do 2. června.

Více

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 27. 4. 2019 10:30

27. 4. 2019 – 29. 9. 2019, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla umělců spjatých s Litomyšlí např. Viktora Faltise, Karla Šťastného, Josefa Matičky, ale i díla velikánů českého umění Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a dalších.

Více

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury