A A A

Výstavy

Městská galerie připravuje výstavy ve dvou výstavních prostorách: v domě U Rytířů a od května do září i v Městské obrazárně umístěné na druhých arkádách litomyšlského zámku.

Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře

Vernisáž: 29. 4. 2017 10:00

29. 4. 2017 – 1. 10. 2017, Městská obrazárna

To nejlepší z depozitáře Městská galerie Litomyšl! I tak by se mohla nazvat expozice Městské obrazárny, která představí ty nezajímavější obrazy, ale také neskutečný příběh galerie založené v roce 1925. Současná expozice obrazárny prezentuje díla velikánů českého umění Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Josefa Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala, Josefa Lady a dalších, i umělců spjatých s Litomyšlí, např. Antonína Dvořáka, Karla Šťastného či Josefa Matičky.

Více

Výtvarná Litomyšl ´17

Vernisáž: 15. 9. 2017 17:00

16. 9. 2017 – 5. 11. 2017, Dům U Rytířů

Dne 15. září proběhne před domem U Rytířů slavnostní zahájení tradiční výstavy, nazývané také litomyšlský salon. I letos se mohou návštěvníci setkat s díly z řad profesionálů i amatérských výtvarníků, které spojuje jedno – jejich vazba k Litomyšli.

Více

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Pro arte HRG tiskárna Galerie Kodl Ministerstvo kultury